Projektowanie opakowań (różne techniki druku, opakowania spożywcze i inne branże,
opakowania dla dzieci - personaże)

Identyfikacja wizualna (logotypy i znaki towarowe - dokumentacja)

Projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych
(foldery, plakaty, ulotki, teczki itp.)

Obsługa poligraficzna

Projektowanie i wykonanie materiałów POS (stojaki i plansze prezentacyjne)

Druk wielkoformatowy (bannery, plakaty, stoiska targowe, reklama na pojazdach)

Zapraszamy do obejrzenia wybranych prac