Przygotowanie plików do druku
Pracę najlepiej przygotować w formacie PDF. Jest to uniwersalny format, w którym w zalez˙nos´ci od programu moz˙na zawrzec´ zarówno elementy wektorowe jak i bitmapowe. Bitmapy moga˛ byc´ przygotowanie w przestrzeni CMYK, RGB oraz GRAYSCALE - jednym dokumencie w razie potrzeby moz˙na osadzic´ wszystkie te rodzaje bitmap a w?as´ciwe profile zajma˛ sie˛ ich prawid?owa˛ interpretacja˛. Dotyczy to także kolorów dobieranych Pantone - oprogramowanie obsługujące drukowanie posiada funkcję pozwalającą interpretować te kolory, tak aby możliwie wielnie je wydrukować korzystając z poszerzonej przestrzeni barwnej pigmentów. Należy jednak pamiętać iż niektóre wyjątkowo wysycone kolory Pantone są niemożliwe do prawidłowego zinterpretowania - np. kolory fluorescencyjne.

Do druku nadają się równieź pliki typu TIF, EPS, JPG, PNG.

Rozdzielczość plików bitmapowych powinna zależeć od odległości z jakiej wydruk będzie oglądany: 300 dpi - prace wysokiej jakości do oglądania z małej odleglości, 150 dpi - standardowa rozdzielczość produkcyjna dobrej jakości (np. plakaty formatu B1-B0), 100-75 dpi - wystarczająca rozdzielczość przy wydrukach o powirzchni kilku m2, 60-30 dpi - bilboard.

Podstawą kalibracji plotera jest skala offsetowa. Na kolor ma także wpływ rodzaj podłoża. Kolorystyka wydruków jest w maksymalny możliwy sposób zbliżona do standardu offsetowego.